Fizjoterapia Stomatologiczna

Wady zgryzu a wady wzroku

Wady zgryzu są powszechnym problemem pacjentów. Okazuje się, że oprócz ich powiązania z wadami postawy, występuje także zależność z wadami wzroku.

Wady zgryzu i wzroku- korelacja

W badaniu Grippaudo et al. wzięli udział 160 osób (76 chłopców i 84 dziewczynki) w wieku od 5 do 14 lat. Badacze przeprowadzili badanie okulistyczne  i ortoptyczne w celu oceny m.in. krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu, zeza, konwergencji, sakkadowych ruchów gałek ocznych. Kolejno przeprowadzono badanie stomatologiczne. Warunki ortodontyczne sklasyfikowano następująco: wady zgryzu strzałkowe, pionowe i poprzeczne, zgodnie z Indeksem Oceny Ryzyka Wad Zgryzu (ROMA). Wyróżnia on problemy trzech poziomów wad zgryzu, stłoczenia i parafunkcji (nieodżywcze ssanie, bruksizm i oddychanie ustami).

Wnioski

Jak się okazuje, 32,50% pacjentów nie miało wad zgryzu. Wady wzroku wykryto u 50,98% z nich. Co ciekawe, 38,13% pacjentów miało wady zgryzu w płaszczyźnie strzałkowej, z czego aż 32,50% klasę II i tylko 5,63% klasę III. Następnie u 31,88% osób stwierdzono wady zgryzu pionowego. Był to u 22,50% zgryz głęboki, a u 9,38% zgryz otwarty. Kolejno 21,25% pacjentów wykazało wadę poprzeczną z obecnością zgryzu krzyżowego.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom analizy statystycznej oraz trafność zastosowanej metodologii, dane te pozwalają na stwierdzenie ciekawych korelacji. Istnieje zależność między wadami zgryzu strzałkowymi, poprzecznymi i pionowymi, a zaburzeniami narządu wzroku (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm oraz zaburzenia motoryki gałki ocznej).

Wady zgryzu i wzroku- korelacja.
Wada zgryzu i wzroku.

Wyjaśnienie

Dlaczego tak się dzieje? Spieszę z wyjaśnieniem! Z powodu faktu, że kość szczękowa razem z innymi kośćmi tworzą oczodół, wady zgryzu mogą prowadzić do problemów ze wzrokiem. Natomiast problemy ze wzrokiem mogą prowadzić do zmiany ustawienia żuchwy. Warto zauważyć, że u osób z wydłużonym środkowym piętrem twarzy (long face syndrom) obserwujemy charakterystycznie obniżone kąciki zewnętrzne oczu. Niezwykle ważne jest tutaj uwzględnienie ścisłego związku nerwu trójdzielnego z układem okoruchowym. Błędne przewodnictwo jednego systemu może wprowadzić zmiany w drugim.

Wady zgryzu, wzroku i układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy integruje propriocepcję (w tym proprioreceptory żuchwy) i inne układy czuciowe, takie jak wzrok i układ przedsionkowy, tworząc ogólną reprezentację pozycji ciała, ruchu i przyspieszenia. Jeśli w jednej części łańcucha (żuchwa, kość gnykowa, kręgosłup, miednica itd.) wystąpi zmienione napięcie mięśniowe, nastąpi utrata równowagi. Doprowadzi to do powstania mechanizmów kompensacyjnych. Zmiana ustawienia żuchwy może powodować czasową zmianę położenia linii źrenic, prowadząc do wzmożonej pracy mięśni oka w celu utrzymania wzroku prosto. Pamiętajmy, że głowa zawsze podąża za zmysłem – w tym wypadku za wzrokiem. Z ustawieniem głowy jest natomiast ściśle związane ustawienie żuchwy.

Stąd związek między układem stomatognatycznym a wzrokiem przechodzi od aspektu morfologicznego do funkcjonalnego. Morfologiczne zmiany kształtu oczodołu mogą sprawić, że osoba będzie bardziej podatna na inne powszechne problemy ze wzrokiem. Należą do nich m.in. krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm.

Źródła

Bite and Sight: Is There a Correlation?

Correlations between dental malocclusions, ocular motility, and convergence disorders