Fizjoterapia Stomatologiczna

Tarczyca a zaburzenia głosu

Tarczyca jest gruczołem wydzielającym hormony, który znajduje się z przodu szyi. Jej choroby mogą wpływać na barwę głosu.

Tarczyca – jakie zmiany obserwujemy w głosie?

Na wstępie wyjaśnię, że nie każda osoba cierpiąca na choroby tarczycy będzie odczuwać jakiekolwiek zmiany w głosie. Przyczyn takich zmian jest znacznie więcej. Z mojej praktyki klinicznej oraz z badań wynika, że należą do nich m.in. choroba refluksowa, stany zapalne krtani, budowa anatomiczna, stan psychiczny, stres, przyjmowane leki. Natomiast jeśli osoby z zaburzeniami pracy tarczycy doświadczają zaburzeń głosu, najczęściej są to przewlekła chrypka, obniżony i szorstki głos.

Dysfonia (zaburzenie głosu, o którym pisałam TUTAJ) może być spowodowana nadmierną produkcją hormonów tarczycy lub nadczynnością tarczycy. Najczęściej występującą zmianą jest obniżenie częstotliwości podstawowej głosu. Inne zmiany mogą obejmować nie tylko chrypkę, szorstkość i utratę głosu, ale także drżenie, zmniejszenie natężenia głosu i słyszalny oddech. Niektóre badania wykazały, że zmiany głosu występują u 27% pacjentów z nadczynnością tarczycy i od 2 do aż 98% pacjentów z niedoczynnością tarczycy.

Co mówi nauka?

W pracy Junuzović-Žunić L. i wsp. zbadano charakterystykę akustyczną i percepcyjną głosu wśród pacjentek z zaburzeniami czynności tarczycy, takimi jak niedoczynność i nadczynność tarczycy. Badania przeprowadzono bezpośrednio po postawieniu diagnozy oraz po 6 miesiącach od zastosowania farmakoterapii. Następnie pacjentki podzielono na dwie grupy: pierwsza grupa obejmowała 20 kobiet z niedoczynnością tarczycy (przedział wiekowy 26–71 lat), druga: 27 kobiet z nadczynnością tarczycy (przedział wiekowy 26–74 lata). Kryterium doboru pacjentek stanowiła diagnoza lekarska choroby tarczycy, brak zaburzeń głosu w wywiadzie oraz brak innych możliwych przyczyn zmian głosu.

Oceniono parametry akustyczne, percepcyjne i aerodynamiczne. Dokonano percepcyjnej oceny głosu za pomocą skali GRBAS. Wykluczono również laryngologiczne przyczyny zmian głosu. Reasumując, autorzy badań zauważyli korzystne zmiany w większości badanych parametrów po farmakoterapii zarówno w nadczynności, jak i niedoczynności.

Tarczyca i głos- podsumowanie

Podsumowując, w kompleksowej diagnostyce i leczeniu zaburzeń głosu powstałych na tle hormonalnym jest konieczna współpraca specjalistów. W zależności od konkretnego pacjenta są to: lekarz endokrynolog, foniatra, laryngolog, fizjoterapeuta, logopeda, trener emisji głosu, dietetyk i psycholog.

Niestety związek między chorobami tarczycy a zaburzeniami głosu nadal pozostaje niedostatecznie zbadany. Miękkiej jednak, położenie tarczycy w obszarze szyi i jej bezpośrednie połączenie z krtanią uzasadniają występowanie zmian głosu u pacjentów z zaburzeniami czynności tarczycy.