Fizjoterapia Stomatologiczna

Astma a niski poziom witaminy D i inne objawy

Astma jest przewlekłą chorobą górnych dróg oddechowych. Dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Miewa swoje okresy remisji i zaostrzenia w zależności od działania czynników ją powodujących. 

Astma ogólnie

Kiedyś w poście poruszałam ogólnie temat astmy i konieczności wykonywania ćwiczeń oddechowych. Wiemy już, że astma nie może być bagatelizowana (a najlepiej być czujnym i nie dopuścić do jej pojawienia). Należy zgodnie z zaleceniami lekarza przyjmować leki jeśli są konieczne, ale także absolutnie nie rezygnować z aktywności fizycznej. Mam przede wszystkim na myśli wysiłek, który spowoduje wzrost tętna i w trakcie którego będziemy musieli się uczyć panować nad „zadyszką”. Ujmując bardziej biochemicznie- będziemy uczyć organizm tolerancji na wzrost poziomu CO2, jaki następuje zarówno podczas wysiłku fizycznego, jak i ćwiczeń oddechowych ze wstrzymaniem powietrza.

Astma- czynniki ryzyka

Aby dobrze zrozumieć tę jednostkę chorobową, przypomnijmy pokrótce jakie są czynniki ryzyka rozwoju astmy:

 • historia rodzinna (osoby, których rodzice mają astmę, są 3-6x bardziej narażone na wystąpienie astmy alergie!
 • częste infekcje GDO szczególnie w dzieciństwie
 • szkodliwe czynniki środowiskowe (np.jakość powietrza, skażenie chemiczne)
 • palenie (także dzieci matek palących czynnie lub biernie w ciąży są bardziej narażone na wystąpienie astmy)
 • otyłość.

Astma- ciekawe badanie

Co ciekawe, Alkhatatbeh, i wsp. w 2021 przeprowadzili badanie mające na celu sprawdzenie, czy osoby z astmą mają prawidłowy poziom witaminy D, cierpią na lęk lub bóle mięśniowo-szkieletowe częściej niż osoby, które nie chorują na astmę.

W badaniu brało udział 150 uczestników (46M,104K):

 • 75 osób w grupie kontrolnej
 • 75 osób w grupie badanej (astmatycy) chorujących średnio od 5 lat
 • Średni wiek uczestników: 40 lat
 • Średnie BMI: 29

Badane parametry:

 • witamina D [25(OH)D]
 • poziom lęku (HADS-anxiety)
 • występowanie bólu mięśniowo-szkieletowego w ciele

Wnioski

Podsumowując, autorzy doszli do bardzo interesujących wniosków. Osoby z astmą w porównaniu do grupy kontrolnej:

 • Miały niższy poziom witaminy D

 • Były bardziej narażone na niedobór witaminy D

 • Zgłaszały ogólne osłabienie i ból mięśniowo-szkieletowy

 • Miały wysoki poziom lęku

Rola witaminy D w astmie

Istnieje coraz więcej dowodów sugerujących związek między lękiem, depresją i niektórymi niedoborami składników odżywczych, w tym witaminy D i wapnia. Witamina D bierze udział w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego (OUN), ponieważ jej receptory są obecne w mózgu. W konsekwencji jej niski poziom może być związany z lękiem i depresją u pacjentów z przewlekłym bólem, takim jak fibromialgia, ból mięśniowo-szkieletowy i ból w klatce piersiowej niezwiązany z sercem.

Kolejno witamina D może odgrywać rolę w patogenezie astmy. W kilku badaniach zidentyfikowano związek między niedoborem witaminy D a: pogorszeniem objawów astmy cięższym przebiegiem astmy zwiększonym ryzykiem zaostrzeń astmy u dzieci i dorosłych. „Sugeruje się, że rola witaminy D w astmie wynika z jej wpływu immunomodulującego na reakcje zapalne dróg oddechowych. Badania in vitro i in vivo wykazały, że leczenie witaminą D jest w stanie zmniejszyć sygnalizację stanu zapalnego w wielu typach komórek zaangażowanych w patogenezę astmy.”
[Hall SC, Agrawal DK. Vitamin D and Bronchial Asthma: An Overview of Data From the Past 5 Years. Clin Ther. 2017 May;39(5):917-929.]