Fizjoterapia Stomatologiczna

Genetyka w dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych

Genetyczne uwarunkowanie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych jest ciekawym przedmiotem badań. Okazuje się, że pewne wariacje niektórych genów pośrednio mogą wpływać na pojawienie się TMD.