Fizjoterapia Stomatologiczna

Biodra i staw skroniowo-żuchwowy

Stawy skroniowo-żuchwowe wykazują ciekawe połączenia funkcjonalne nie tylko z głową czy obręczą barkową, lecz także z bardziej odległymi strukturami, np. stawem biodrowym.